Hotărâri 2019

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2019

Title File Name Caption Date
HCL 28 DIN 31.07.2019 – dare spre administrare publica microbuz HCL-28-DIN-31.07.2019-dare-spre-administrare-publica-microbuz.pdf 13 august 2019 2:28 pm
HCL 27 DIN 31.07.2019 – rectificare bugetara 2019 HCL-27-DIN-31.07.2019-rectificare-bugetara-2019.pdf 13 august 2019 2:28 pm
HCL 26 DIN 31.07.2019 – asigurare consultanta juridica HCL-26-DIN-31.07.2019-asigurare-consultanta-juridica.pdf 13 august 2019 2:27 pm
HCL 13 din 25.02.2019 – aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici obiectiv Modernizare dc 40 si 39 Motoseni HCL-13-din-25.02.2019-aprobarea-devizului-general-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-obiectiv-Modernizare-dc-40-si-39-Motoseni.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 12 din 25.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul – Amenajare dc 46 c Motoseni HCL-12-din-25.02.2019-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-conform-devizului-general-actualizat-pentru-obiectivul-Amenajare-dc-46-c-Motoseni.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 11 din 25.02.2019 – aprobarea planului de activitati ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat HCL-11-din-25.02.2019-aprobarea-planului-de-activitati-ce-vor-fi-efectuate-in-anul-2019-de-catre-beneficiarii-Legii-416-din-2001-privind-venitul-minim-garantat.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 18 din 19.04.2019 – aprobare strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale HCL-18-din-19.04.2019-aprobare-strategie-locala-de-dezvoltare-a-serviciilor-sociale.pdf 22 aprilie 2019 12:50 pm
HCL 17 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019 HCL-17-din-19.04.2019-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-2019.pdf 22 aprilie 2019 12:50 pm
HCL 16 DIN 29.03.2019 – alegerea presedintelui de sedinta HCL-16-DIN-29.03.2019-alegerea-presedintelui-de-sedinta.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 15 din 29.03.2019 – aprobare decontare cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 HCL-15-din-29.03.2019-aprobare-decontare-cheltuieli-cu-naveta-cadrelor-didactice-pentru-lunile-decembrie-2018-ianuarie-si-februarie-2019.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 14 din 29.03.2019 – inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2018 HCL-14-din-29.03.2019-inchiderea-exercitiului-bugetar-pentru-anul-2018.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 10 DIN 06.02.2019- aprobarea utilizarii excedentului bugetar pentru restante salubrizare HCL-10-DIN-06.02.2019-aprobarea-utilizarii-excedentului-bugetar-pentru-restante-salubrizare.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 9 DIN 31.01.2019- aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020 HCL-9-DIN-31.01.2019-aprobarea-organizarii-retelei-scolare-2019-2020.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 8 DIN 31.01.2019- aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri HCL-8-DIN-31.01.2019-aprobarea-actului-aditional-nr.-1-la-contractul-de-delegare-prin-concesiune-a-gestiunii-serviciului-de-operare-a-instalatiilor-de-deseuri.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 7 DIN 31.01.2019- eliberare aviz favorabil privind utilizarea drumurilor publice HCL-7-DIN-31.01.2019-eliberare-aviz-favorabil-privind-utilizarea-drumurilor-publice-aflate-in-administrarea-UAT-Notoseni.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 6 DIN 31.01.2019- stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalul cotractual HCL-6-DIN-31.01.2019-stabilirea-salariilor-de-baza-ale-functionarilor-publici-si-personalul-cotractual.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 5 din 10.01.2019- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 din excedentul anului 2017 HCL-5-din-10.01.2019-aprobarea-acoperirii-definitive-a-deficitului-sectiunii-de-dezvoltare-pentru-anul-2018-din-excedentul-anului-2017.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 4 din 10.01.2019- acordarea unei subventii din bugetul local pentru finantarea serviciului de salubrizare HCL-4-din-10.01.2019-acordarea-unei-subventii-din-bugetul-local-pentru-finantarea-serviciului-de-salubrizare.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 3 din 10.01.2019- aprobarea planului anual de evolutie al taxei de salubrizare actualizat HCL-3-din-10.01.2019-aprobarea-planului-anual-de-evolutie-al-taxei-de-salubrizare-actualizat.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 2 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau HCL-2-din-10.01.2019-aprobarea-actului-aditional-3-la-documentul-de-pozitie-privind-modul-de-implementare-a-Proiectului-Sistem-integrat-de-management-al-deseurilor-solide-in-judetul-Bacau.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 1 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale HCL-1-din-10.01.2019-aprobarea-actului-aditional-3-la-contractul-de-concesiune-pentru-delegarea-gestiunii-serviciilor-de-colectare-si-transport-deseuri-municipale.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm