Formulare și documente

Model- Reclamație administrativă (2) – timp de completare – 5 minute

Model- Reclamație administrativă (1) – timp de completare – 5 minute

Formular–tip cerere de informatii de interes public – timp de completare – 5 minute

Formular on-line pentru colectarea de propuneri, opinii, recomandări – timp de completare – 5 minute

Formular on-line de înscriere în baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52 din 2003 – timp de completare – 5 minute