Hotărâri

Hotarari adoptate de Consiliul Local Motoseni, judetul Bacau
Proces verbal din 14.02.2020 sedinta CL Motoseni
HCL 5 din 14.02.2020 – buget de venituri si cheltuieli 2020
proces verbal din 30.01.2020 sedinta CL Motoseni

Proces verbal din 23.12.2019 – sedinta CLM Motoseni

HCL 4 din 30.01.2020 – organigrama SVSU

HCL 3 DIN 30.01.2020 0 tarife SC ECO SUD

HCL 2 DIN 30.01.2020 – ORGANIZARE RETEA SCOLARA 2020 – 2021

hcl 1 din 30.01.2020 – planificare activitati L 416 din 2001

Title File Name Caption Date
HCL 5 din 14.02.2020 – buget de venituri si cheltuieli 2020 HCL-5-din-14.02.2020-buget-de-venituri-si-cheltuieli-2020.pdf 18 februarie 2020 11:11 am
Proces verbal din 23.12.2019 – sedinta CLM Motoseni Proces-verbal-din-23.12.2019-sedinta-CLM-Motoseni.pdf 10 februarie 2020 10:40 am
dispozitie convocare CL Motoseni – 14.02.2020 dispozitie-convocare-CL-Motoseni-14.02.2020.pdf 10 februarie 2020 9:55 am
HCL 3 DIN 30.01.2020 0 tarife SC ECO SUD HCL-3-DIN-30.01.2020-0-tarife-SC-ECO-SUD.pdf 4 februarie 2020 4:41 pm
HCL 4 din 30.01.2020 – organigrama SVSU HCL-4-din-30.01.2020-organigrama-SVSU.pdf 4 februarie 2020 4:34 pm
HCL 2 DIN 30.01.2020 – ORGANIZARE RETEA SCOLARA 2020 – 2021 HCL-2-DIN-30.01.2020-ORGANIZARE-RETEA-SCOLARA-2020-2021.pdf 4 februarie 2020 4:34 pm
hcl 1 din 30.01.2020 – planificare activitati L 416 din 2001 hcl-1-din-30.01.2020-planificare-activitati-L-416-din-2001.pdf 4 februarie 2020 4:34 pm
HCL 28 DIN 31.07.2019 – dare spre administrare publica microbuz HCL-28-DIN-31.07.2019-dare-spre-administrare-publica-microbuz.pdf 13 august 2019 2:28 pm
HCL 27 DIN 31.07.2019 – rectificare bugetara 2019 HCL-27-DIN-31.07.2019-rectificare-bugetara-2019.pdf 13 august 2019 2:28 pm
HCL 26 DIN 31.07.2019 – asigurare consultanta juridica HCL-26-DIN-31.07.2019-asigurare-consultanta-juridica.pdf 13 august 2019 2:27 pm
HCL 13 din 25.02.2019 – aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici obiectiv Modernizare dc 40 si 39 Motoseni HCL-13-din-25.02.2019-aprobarea-devizului-general-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-obiectiv-Modernizare-dc-40-si-39-Motoseni.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 12 din 25.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat pentru obiectivul – Amenajare dc 46 c Motoseni HCL-12-din-25.02.2019-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-conform-devizului-general-actualizat-pentru-obiectivul-Amenajare-dc-46-c-Motoseni.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 11 din 25.02.2019 – aprobarea planului de activitati ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat HCL-11-din-25.02.2019-aprobarea-planului-de-activitati-ce-vor-fi-efectuate-in-anul-2019-de-catre-beneficiarii-Legii-416-din-2001-privind-venitul-minim-garantat.pdf 22 aprilie 2019 1:07 pm
HCL 18 din 19.04.2019 – aprobare strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale HCL-18-din-19.04.2019-aprobare-strategie-locala-de-dezvoltare-a-serviciilor-sociale.pdf 22 aprilie 2019 12:50 pm
HCL 17 din 19.04.2019 – aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019 HCL-17-din-19.04.2019-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-2019.pdf 22 aprilie 2019 12:50 pm
HCL 16 DIN 29.03.2019 – alegerea presedintelui de sedinta HCL-16-DIN-29.03.2019-alegerea-presedintelui-de-sedinta.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 15 din 29.03.2019 – aprobare decontare cheltuieli cu naveta cadrelor didactice pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 HCL-15-din-29.03.2019-aprobare-decontare-cheltuieli-cu-naveta-cadrelor-didactice-pentru-lunile-decembrie-2018-ianuarie-si-februarie-2019.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 14 din 29.03.2019 – inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2018 HCL-14-din-29.03.2019-inchiderea-exercitiului-bugetar-pentru-anul-2018.pdf 15 aprilie 2019 3:35 pm
HCL 10 DIN 06.02.2019- aprobarea utilizarii excedentului bugetar pentru restante salubrizare HCL-10-DIN-06.02.2019-aprobarea-utilizarii-excedentului-bugetar-pentru-restante-salubrizare.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 9 DIN 31.01.2019- aprobarea organizarii retelei scolare 2019-2020 HCL-9-DIN-31.01.2019-aprobarea-organizarii-retelei-scolare-2019-2020.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 8 DIN 31.01.2019- aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri HCL-8-DIN-31.01.2019-aprobarea-actului-aditional-nr.-1-la-contractul-de-delegare-prin-concesiune-a-gestiunii-serviciului-de-operare-a-instalatiilor-de-deseuri.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 7 DIN 31.01.2019- eliberare aviz favorabil privind utilizarea drumurilor publice HCL-7-DIN-31.01.2019-eliberare-aviz-favorabil-privind-utilizarea-drumurilor-publice-aflate-in-administrarea-UAT-Notoseni.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 6 DIN 31.01.2019- stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalul cotractual HCL-6-DIN-31.01.2019-stabilirea-salariilor-de-baza-ale-functionarilor-publici-si-personalul-cotractual.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 5 din 10.01.2019- aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 din excedentul anului 2017 HCL-5-din-10.01.2019-aprobarea-acoperirii-definitive-a-deficitului-sectiunii-de-dezvoltare-pentru-anul-2018-din-excedentul-anului-2017.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 4 din 10.01.2019- acordarea unei subventii din bugetul local pentru finantarea serviciului de salubrizare HCL-4-din-10.01.2019-acordarea-unei-subventii-din-bugetul-local-pentru-finantarea-serviciului-de-salubrizare.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 3 din 10.01.2019- aprobarea planului anual de evolutie al taxei de salubrizare actualizat HCL-3-din-10.01.2019-aprobarea-planului-anual-de-evolutie-al-taxei-de-salubrizare-actualizat.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 2 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau HCL-2-din-10.01.2019-aprobarea-actului-aditional-3-la-documentul-de-pozitie-privind-modul-de-implementare-a-Proiectului-Sistem-integrat-de-management-al-deseurilor-solide-in-judetul-Bacau.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 1 din 10.01.2019- aprobarea actului aditional 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale HCL-1-din-10.01.2019-aprobarea-actului-aditional-3-la-contractul-de-concesiune-pentru-delegarea-gestiunii-serviciilor-de-colectare-si-transport-deseuri-municipale.pdf 19 februarie 2019 3:24 pm
HCL 36 DIN 31.07.2018 – rectificarea ( II ) a bugetului de venituri si cheltuieli trim. III 2018 HCL-36-DIN-31.07.2018-rectificarea-II-a-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-trim.-III-2018.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 35 DIN 31.07.2018 – decontare cheltuieli naveta cadre didactice HCL-35-DIN-31.07.2018-decontare-cheltuieli-naveta-cadre-didactice.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 34 DIN 31.07.2018 – VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL RUSU ROMEL HCL-34-DIN-31.07.2018-VALIDARE-MANDAT-CONSILIER-LOCAL-RUSU-ROMEL.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 29 DIN 31.05.2018 HCL-29-DIN-31.05.2018.pdf 4 iunie 2018 1:57 pm
HCL 28 DIN 31.05.2018 – implementarea proiectului- Amenajare teren de sport in comuna Motoseni, jud. Bacau HCL-28-DIN-31.05.2018-implementarea-proiectului-Amenajare-teren-de-sport-in-comuna-Motoseni-jud.-Bacau.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 27 DIN 31.05.2018 – APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA NUMARULUI UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN VEDEREA CALCULARII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE HCL-27-DIN-31.05.2018-APROBAREA-REGULAMENTULUI-PRIVIND-STABILIREA-NUMARULUI-UTILIZATORILOR-SERVICIULUI-PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-IN-VEDEREA-CALCULARII-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 26 din 31.05.2018 – stabilirea contractului de voluntariat SVSU HCL-26-din-31.05.2018-stabilirea-contractului-de-voluntariat-SVSU.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 25 DIN 31.05.2018 – aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR HCL-25-DIN-31.05.2018-aprobarea-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIREA-RISCURILOR.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 24 DIN 31.05.2018 – reorganizare SVSU categoria I HCL-24-DIN-31.05.2018-reorganizare-SVSU-categoria-I.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 22 DIN 26.04.2018 – decont cheltuieli naveta cadre didactice HCL-22-DIN-26.04.2018-decont-cheltuieli-naveta-cadre-didactice.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL 21 DIN 26.04.2018 – aprobarea organigramei si statului de functii HCL-21-DIN-26.04.2018-aprobarea-organigramei-si-statului-de-functii.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL 20 DIN 26.04.2018 – aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si dezvoltare buget local trim. I 2018 HCL-20-DIN-26.04.2018-aprobarea-executiei-bugetare-pe-sectiunea-de-functionare-si-dezvoltare-buget-local-trim.-I-2018.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL-Motoseni-organizare-retea-scolara-2018-20191.pdf 3 aprilie 2018 10:10 am
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont HCL-18-din-26.03.2018-aprobare-decont-cheltuieli-decont1.pdf 3 aprilie 2018 10:09 am
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobare rezultate inventariere patrimoniu HCL-17-DIN-26.03.2018-aprobare-rezultate-inventariere-patrimoniu1.pdf 3 aprilie 2018 10:09 am
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL-16-DIN-26.03.2018-aprobarea-contului-anual-de-incheiere-a-exercitiului-bugetar-si-a-situatiilor-financiare-20171.pdf 3 aprilie 2018 10:08 am
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 HCL-15-DIN-26.03.2018-aprobarea-masurilor-pentru-gospodarirea-comunei-Motoseni-pe-anul-20181.pdf 3 aprilie 2018 10:08 am
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti HCL-14-DIN-26.03.2018-aprobarea-excluderii-din-ADIS-Bacau-a-orasului-Comanesti1.pdf 3 aprilie 2018 10:07 am
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti HCL-14-DIN-26.03.2018-aprobarea-excluderii-din-ADIS-Bacau-a-orasului-Comanesti.pdf 3 aprilie 2018 10:04 am
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 HCL-15-DIN-26.03.2018-aprobarea-masurilor-pentru-gospodarirea-comunei-Motoseni-pe-anul-2018.pdf 3 aprilie 2018 10:03 am
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL-16-DIN-26.03.2018-aprobarea-contului-anual-de-incheiere-a-exercitiului-bugetar-si-a-situatiilor-financiare-2017.pdf HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018 10:03 am
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Motoseni la 31.12.2017 HCL-17-DIN-26.03.2018-aprobare-rezultate-inventariere-patrimoniu.pdf 3 aprilie 2018 10:02 am
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice HCL-18-din-26.03.2018-aprobare-decont-cheltuieli-decont.pdf HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice 3 aprilie 2018 10:01 am
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL-Motoseni-organizare-retea-scolara-2018-2019.pdf HCL Motoseni - organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018 10:00 am
HCL 10 din 19.02.2018 – buget de venituri si cheltuieli 2018 HCL-10-din-19.02.2018-buget-de-venituri-si-cheltuieli-2018.pdf 20 februarie 2018 9:13 am
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau. – ADIB hotarare-privind-aprobarea-cotizatiei-anuale-la-patrimoniul-Asociatiei-de-Dezvoltare-Intercomunitara-Bacau.-ADIB3.pdf hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau. - ADIB 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 3 hotarare-privind-aprobarea-cotizatiei-anuale-la-patrimoniul-Asociatiei-de-Dezvoltare-Intercomunitara-pentru-Salubrizare-Bacau.-33.pdf hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. 3 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare-privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pentru-anul-20163.pdf hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 din excedentul anului 2014 hotarare-privind-acoperirea-definitiva-a-deficitului-sectiunii-de-dezvoltare-pentru-anul-2015-din-excedentul-anului-20143.pdf hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2015 din excedentul anului 2014 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privin trecerea unor bunuri in proprietate publica a UAT Motoseni hotarare-privin-trecerea-unor-bunuri-in-proprietate-publica-a-UAT-Motoseni4.pdf hotarare privin trecerea unor bunuri in proprietate publica a UAT Motoseni 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind stimularea participarii in invatamantul prescolara copiilor provenind din familii defavorizate hotarare-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolara-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate2.pdf hotarare privind stimularea participarii in invatamantul prescolara copiilor provenind din familii defavorizate 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Motoseni al domnului Galita Cristinel hotarare-privind-validarea-mandatului-de-consilier-local-in-cadrul-CL-Motoseni-al-domnului-Galita-Cristinel2.pdf hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Motoseni al domnului Galita Cristinel 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni, jud. Bacau hotarare-privind-stabilirea-functiilor-publice-din-aparatul-de-specialitate-al-primarului-comunei-Motoseni-jud.-Bacau2.pdf hotarare privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni, jud. Bacau 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare-privind-rectificarea-II-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pentru-anul-20163.pdf hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016 2:18 pm
hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2015 hotarare-privind-incheierea-exercitiului-bugetar-pentru-anul-20153.pdf hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2015 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 hotarare-privind-rectificarea-I-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pentru-anul-20163.pdf hotarare privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind implementarea proiectului – Amenajarea dDC 46 C, comuna Motoseni hotarare-privind-implementarea-proiectului-Amenajarea-dDC-46-C-comuna-Motoseni3.pdf hotarare privind implementarea proiectului - Amenajarea DC 46 C, comuna Motoseni 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind executia bugetara a trim. I 216 hotarare-privind-executia-bugetara-a-trim.-I-2163.pdf hotarare privind executia bugetara a trim. I 216 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind desemnarea persoanei responsabile in implementarea programului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate hotarare-privind-desemnarea-persoanei-responsabile-in-implementarea-programului-privind-stimularea-participarii-in-invatamantul-prescolar-a-copiilor-provenind-din-familii-defavorizate3.pdf hotarare privind desemnarea persoanei responsabile in implementarea programului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind desemnarea d-lui Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2015 hotarare-privind-desemnarea-d-lui-Ghelase-Armencea-Corneliu-Constantin-ca-evaluator-al-performantelor-profesionale-ale-secretarului-comunei-Motoseni-pentru-anul-20153.pdf hotarare privind desemnarea d-lui Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2015 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea raportului de evaluare si reevaluare pentru imobilele, drumurile si teren urile ce apartin domeniului public si privat apartinand UAT Motoseni hotarare-privind-aprobarea-raportului-de-evaluare-si-reevaluare-pentru-imobilele-drumurile-si-teren-urile-ce-apartin-domeniului-public-si-privat-apartinand-UAT-Motoseni3.pdf hotarare privind aprobarea raportului de evaluare si reevaluare pentru imobilele, drumurile si teren urile ce apartin domeniului public si privat apartinand UAT Motoseni 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416 din 2001 hotarare-privind-aprobarea-Planului-de-activitati-ce-vor-fi-efectuate-de-beneficiari-ai-Legii-416-din-20013.pdf hotarare privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416 din 2001 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni, judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2016 hotarare-privind-aprobarea-organizarii-retelei-scolare-in-comuna-Motoseni-judetul-Bacau-pentru-anul-scolar-2016-20163.pdf hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni, judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2016 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul – Modernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoseni, judetul Bacau hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-pentru-obiectivul-Modernizare-drumuri-comunale-DC-39-comuna-Motoseni-judetul-Bacau3.pdf hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul - Modernizare drumuri comunale DC 39, comuna Motoseni, judetul Bacau 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea modelului de contract pentru agentii economici, institutiile publice si a decontarii de catre ADIS Bacau – colectare deseuri hotarare-privind-aprobarea-modelului-de-contract-pentru-agentii-economici-institutiile-publice-si-a-decontarii-de-catre-ADIS-Bacau-colectare-deseuri3.pdf hotarare privind aprobarea modelului de contract pentru agentii economici, institutiile publice si a decontarii de catre ADIS Bacau - colectare deseuri 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea incheierii si semnarea contractului de asociere privind finantarea serviciilor sociale hotarare-privind-aprobarea-incheierii-si-semnarea-contractului-de-asociere-privind-finantarea-serviciilor-sociale3.pdf hotarare privind aprobarea incheierii si semnarea contractului de asociere privind finantarea serviciilor sociale 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport hotarare-privind-aprobarea-drepturilor-banesti-aferente-personalului-didactic-care-solicita-cheltuieli-transport3.pdf hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna februarie 2016 hotarare-privind-aprobarea-drepturilor-banesti-aferente-personalului-didactic-care-solicita-cheltuieli-transport-pentru-luna-februarie-20163.pdf hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna februarie 2016 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru drumul de acces al traseului de fibra optica si energie electrica hotarare-privind-aprobarea-dreptului-de-acces-cu-titlu-gratuit-pentru-drumul-de-acces-al-traseului-de-fibra-optica-si-energie-electrica3.pdf hotarare privind aprobarea dreptului de acces cu titlu gratuit pentru drumul de acces al traseului de fibra optica si energie electrica 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna aprilie 2016 hotarare-privind-aprobarea-drepturilor-banesti-aferente-personalului-didactic-care-solicita-cheltuieli-transport-pentru-luna-aprilie-20163.pdf hotarare privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli transport pentru luna aprilie 2016 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau hotarare-privind-aprobarea-cotizatiei-anuale-la-patrimoniul-Asociatiei-de-Dezvoltare-Intercomunitara-pentru-Salubrizare-Bacau3.pdf hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 19 iulie 2016 2:17 pm
hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.2 hotarare-privind-aprobarea-cotizatiei-anuale-la-patrimoniul-Asociatiei-de-Dezvoltare-Intercomunitara-pentru-Salubrizare-Bacau.23.pdf hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.2 19 iulie 2016 2:17 pm
H.C.L nr. 7 / 29.01.2016 buget-de-venituri-si-cheltuieli-2016.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 29 ianuarie 2016 12:00 am
HC 2 – 31.01.2014 HC-2-31.01.2014.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 8 mai 2014 8:29 am
HC 35 – 19.12.2013 HC-35-19.12.2013.pdf Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni pentru anul scolar 2014-2015 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 36 – 19.12.2013 HC-36-19.12.2013.pdf Hotarare privind aderarea Comunei Motoseni prin Consiliul Local la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania filiala judetului Bacau 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 37 – 19.12.2013 HC-37-19.12.2013.pdf Hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice al comunei Motoseni pe anul 2014 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 30 – 29.11.2013 HC-30-29.11.2013.pdf Hotararea privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 31 – 29.11.2013 HC-31-29.11.2013.pdf Hotarare privind aprobarea platii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 32 – 29.11.2013 HC-32-29.11.2013.pdf Hotarare privind rectificarea (IV) a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 33 – 29.11.2013 HC-33-29.11.2013.pdf Hotarare pentru aprobarea actului aditional nr 1 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Bacau" 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 34 – 29.11.2013 HC-34-29.11.2013.pdf Hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurilor de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri comunale in judetul Bacau 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 28 – 25.10.2013 HC-28-25.10.2013.pdf Hotarare privind rectificarea(III) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 29 – 25.10.2013 HC-29-25.10.2013.pdf Privind aprobarea planului local de actiune pentru combaterea inzapezirii in perioada noiembrie 2013-martie 2014 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 27 – 25.10.2013 HC-27-25.10.2013.pdf Hotarare privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Motoseni in vederea instalarii , intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajate a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice" 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 26 – 27.9.2013 HC-26-27.9.2013.pdf Hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 27 septembrie 2013 12:00 am
HC 24 – 20.8.2013 HC-24-20.8.2013.pdf Hotarare privind recitficarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 20 august 2013 12:00 am
HC 25 – 20.8.2013 HC-25-20.8.2013.pdf Hotarare privind executia bugetara a trimestrului II anul 2013 20 august 2013 12:00 am
HC 23 – 29.7.2013 HC-23-29.7.2013.pdf Hotarare privind primirea comunei Pirjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 29 iulie 2013 12:00 am
HC 22 – 29.07.2013 HC-22-29.07.2013.pdf Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul administratiei publice locale a comunei Motoseni 29 iulie 2013 12:00 am
HC 20 – 28.06.2013 HC-20-28.06.2013.pdf Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii reparatii capitale si consolidare Scoala cu clasele I-VIII Sendresti din sumele alocate prin bugetul local al com. Motoseni pe naul 2013 28 iunie 2013 12:00 am
HC 21 – 28.06.2013 HC-21-28.06.2013.pdf Hotarare privind aprobarea documentatiei de inchiriere a imobilului fost sediu de ferma din satul Poiana com Motoseni care face parte din domeniul privat al UAT Motoseni situat in intravilan si aflat in faza avansata de degradare 28 iunie 2013 12:00 am
HC 16 – 21.05.2013 HC-16-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 21 mai 2013 12:00 am
HC 17 – 21.05.2013 HC-17-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 21 mai 2013 12:00 am
HC 18 – 21.05.2013 HC-18-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea planurilor de amplasament si delimitare si trecerea in domeniul privat al unor terenuri 21 mai 2013 12:00 am
HC 19 -21.05.2013 HC-19-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului si cheltuielilor legate de proiect acordului de parteneriat si proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Hardware si Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administratie inclusiv Gestionarea Registrului Agricol in format electronic in Judetul Bacau 21 mai 2013 12:00 am
HC 14 – 21.05.2013 HC-14-21.05.2013.pdf Hotararea privind aprobarea concesionarii pasunilor comunale prin atribuire directa a contractului de concesiune in favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR de OVINE, CARPATINE SI TAURINE OVISBOVIS - AFJ 21 mai 2013 12:00 am
HC 15 – 21.05.2013 HC-15-21.05.2013.pdf Hotarare privind primirea comunei Buhoci in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 5 mai 2013 12:00 am
HC 12 – 5.4.2013 HC-12-5.4.2013.pdf Hotarare privind infiintarea Serviciului Public de gospodarire comunala si salubrizare a comunei Motoseni 5 aprilie 2013 12:00 am
HC 13 – 5.4.2013 HC-13-5.4.2013.pdf Hotarare privind instrumentarea proiectului "Proiect Integrat privind achizitia de utilaje pentru dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala si achizitie de costume populare pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in comuna Motoseni 5 aprilie 2013 12:00 am
HC 6 – 28.03.2013 HC-6-28.03.2013.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 7 – 28.03.2013 HC-7-28.03.2013.pdf Hotarare rpvind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni judetul Bacau 28 martie 2013 12:00 am
HC 8 – 28.03.2013 HC-8-28.03.2013.pdf Hotarare privind stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 9 – 28.3.2013 HC-9-28.3.2013.pdf Hotarare privind planul de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416/2001, privind venitul minim garantat modificata prin Legea nr. 276/2010 28 martie 2013 12:00 am
HC 10 – 28.3.2013 HC-10-28.3.2013.pdf Hotarare privind stabilirea contractului de voluntariat si stipularea drepturilor si obligatiilor pentru persoanele ce incadreaza Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta - categoria a-II-a 28 martie 2013 12:00 am
HC 11 – 28.3.2013 HC-11-28.3.2013.pdf Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale capitolul Taxe extrajudiciare de timbru pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 4 – 26.2.2013 HC-4-26.2.2013.pdf Hotarare privind inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2012 26 februarie 2013 12:00 am
HC 5 – 26.2.2013 HC-5-26.2.2013.pdf Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014 26 februarie 2013 12:00 am
HC 2 – 26.2.2013 HC-2-26.2.2013.pdf Hotarare privind desemnarea d-lui primar Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2012 26 februarie 2013 12:00 am
HC 3 – 26.2.2013 HC-3-26.2.2013.pdf Hotarare prinvind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor de plata pentru obligatiile fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice 26 februarie 2013 12:00 am
HC 1 – 28.1.2013 HC-1-28.1.2013.pdf Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2012 28 ianuarie 2013 12:00 am
HC 39-17.12.2012 HC-39-17.12.2012.pdf Privind rectificarea (VIII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 17 decembrie 2012 12:00 am
HC 40-17.12.2012 HC-40-17.12.2012.pdf Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2013 17 decembrie 2012 12:00 am
HC 34-27.11.2012 HC-34-27.11.2012.pdf Privind aprobarea platii ajutoarelor pt incalzirea locuintei pt familiile si pers singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 27 noiembrie 2012 12:00 am
HC 35-27.11.2012 HC-35-27.11.2012.pdf Privind rectificarea (VII) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 27 noiembrie 2012 12:00 am
HC 37-27.11.2012 HC-37-27.11.2012.pdf Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" in com Motoseni jud Bacau 27 noiembrie 2012 12:00 am
HC 38-27.11.2012 HC-38-27.11.2012.pdf Privind aprobarea Programului annual de achizitii publice al com Motoseni pe anul 2013 27 noiembrie 2012 12:00 am
HC 31-30.10.2012 HC-31-30.10.2012.pdf Privind imbunatatirea activitatii de completare a registrelor agricole, a centralizatorului registrului agricol si a modului de verificare a datelor declarate pt a fi inscrise in registrele agricole 30 octombrie 2012 12:00 am
HC 32-30.10.2012 HC-32-30.10.2012.pdf Privind rectificarea (V) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012 12:00 am
HC 33-30.10.2012 HC-33-30.10.2012.pdf Privind rectifiacarea (VI) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 octombrie 2012 12:00 am
HC 27-28.09.2012 HC-27-28.09.2012.pdf Privind rectificarea (IV) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 28 septembrie 2012 12:00 am
HC 28-28.09.2012 HC-28-28.09.2012.pdf Privind stabilirea Contractului de voluntarist si stipularea drepturilor si obligatiilor pt pers ce incadreaza Serviciul voluntar pt situatii de urgenta" cat a II-a 28 septembrie 2012 12:00 am
HC 29-28.09.2012 HC-29-28.09.2012.pdf Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR al loc/com Motoseni 28 septembrie 2012 12:00 am
HC 30-28.09.2012 HC-30-28.09.2012.pdf Privind modificarea anexei HCL Motoseni nr.3/27.02.2012 privind organizarea retelei scolare in com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 septembrie 2012 12:00 am
HC 23-28.08.2012 HC-23-28.08.2012.pdf Privind aprobarea luarii in administratre a unui nr de 1012 unitati de compostare individuala 28 august 2012 12:00 am
HC 24-28.08.2012 HC-24-28.08.2012.pdf Privind aprobarea infiintarii unui post didactic de invatator la Sc Gen cu clasele I-IV Tepoaia din com Motoseni jud Bacau pt anul scolar 2012-2013 28 august 2012 12:00 am
HC 25-28.08.2012 HC-25-28.08.2012.pdf Privind aprobarea efectuarii demersurilor acreditarii Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul UAT Motoseni 28 august 2012 12:00 am
HC 26-28.08.2012 HC-26-28.08.2012.pdf Privind aprobarea demolarii imobilului constructie scoala veche Cornatel, scoala veche Sendresti, camin cultural Motoseni, com Motoseni, jud Bacau 28 august 2012 12:00 am
HC 19-6.7.2012 HC-19-6.7.2012.pdf Privind rectificarea (II) bugetuluin de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012 12:00 am
HC 20-6.7.2012 HC-20-6.7.2012.pdf Privind rectifiacarea (III) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 6 iulie 2012 12:00 am
HC 21-6.7.2012 HC-21-6.7.2012.pdf Privind eliberarea autorizatiei de amplasament in zona drumului public DC 39 a instalatiilor E-ON Moldova, zona Cociu Grup sonde 79 Glavanesti 6 iulie 2012 12:00 am
HC 22-6.7.2012 HC-22-6.7.2012.pdf Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 6 iulie 2012 12:00 am
HC 14-30.3.2012 HC-14-30.3.2012.pdf Privind participarea com Motoseni la infiintarea Grupului de Actiune Local(GAL) "Bacaul Verde" 30 martie 2012 12:00 am
HC 15-28.3.2012 HC-15-28.3.2012.pdf Privind aprobarea nivelului contributiei Cons Local al comunei Motoseni la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pt pers cu handicap 30 martie 2012 12:00 am
HC 16-30.3.2012 HC-16-30.3.2012.pdf Privind rectificarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2012 30 martie 2012 12:00 am
HC 17-30.3.2012 HC-17-30.3.2012.pdf Privind inchiderea exercitiului bugetar pt anul 2011 30 martie 2012 12:00 am
HC 18-30.3.2012 HC-18-30.3.2012.pdf Privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului in Elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului aferent com Motoseni 30 martie 2012 12:00 am
HC 13-29.3.2012 HC-13-29.3.2012.pdf Privind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului com Motoseni, jud Bacau 29 martie 2012 12:00 am
HC 3-27.2.2012 HC-3-27.2.2012.pdf Privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni jud. Bacau pt anul scolar 2012-2013 27 februarie 2012 12:00 am
HC 4-27.2.2012 HC-4-27.2.2012.pdf Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 27 februarie 2012 12:00 am
HC 5-27.2.2012 HC-5-27.2.2012.pdf Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 27 februarie 2012 12:00 am
HC 6-27.2.2012 HC-6-27.2.2012.pdf Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificatat prin legea nr. 276/2010 27 februarie 2012 12:00 am
HC 7-27.2.2012 HC-7-27.2.2012.pdf Privind aprobarea Planului de activitati ce vor fi efectuate de persoanele sanctionate contraventional si condamnate in vederea prestarii de activitati in folosul comunitatii 27 februarie 2012 12:00 am
HC 8-27.2.2012 HC-8-27.2.2012.pdf Privind aprobarea Contractului cadru si a Tabelului nominal cu persoanele beneficiare de Programul "RETEA DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERS VARSTNICE" 27 februarie 2012 12:00 am
HC 9-27.2.2012 HC-9-27.2.2012.pdf Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 1,parc eolian 3, parc eolian 5 extravilan com Motoseni" beneficiar SC GROWING ENERGY SRL Bacau, SC POTENTIAL ENERGY SRL Bacau si SC WIND FORCE BETA SRL Moinesti -teren arabil extravilan in supr totala de 75945 mp 27 februarie 2012 12:00 am
HC 10-27.2.2012 HC-10-27.2.2012.pdf Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian 2 si construire parc eolian 4" beneficiar SC LUMINOUS ENERGY SRL BACAU si SC WIND ENERGY SRL Moinesti - teren arabil extravilan in supr totala de 89604 mp 27 februarie 2012 12:00 am
HC 11-27.2.2012 HC-11-27.2.2012.pdf Privind aprobarea PUZ "Construire parc eolian com Motoseni si Rachitoasa" beneficiar SC UNLIMITED ENERGY SRL BACAU-teren arabil extravilan in supr totala de 26112 mp din care 9600mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012 12:00 am
HC 12-27.2.2012 HC-12-27.2.2012.pdf Privind aprobarea PUZ "constr parc eolian com Glavanesti si Motoseni, extravilan com Glavanesti si Motoseni si construire parc eolian extravilan com Glavanesti" beneficiar SC STAN GREEN ENERGY BACAU, SC STAN PROD ENERGY SRL BACAU- teren arabil extravilan in supr totala de 34100 din care 11500mp pe raza com Motoseni 27 februarie 2012 12:00 am
HC 1-31.1.2012 HC-1-31.1.2012.pdf Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 31 ianuarie 2012 12:00 am
HC 2-31.1.2012 HC-2-31.1.2012.pdf Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2011 31 ianuarie 2012 12:00 am