Hotărâri 2013

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2013

Title File Name Caption Date
HC 37 – 19.12.2013 HC-37-19.12.2013.pdf Hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice al comunei Motoseni pe anul 2014 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 36 – 19.12.2013 HC-36-19.12.2013.pdf Hotarare privind aderarea Comunei Motoseni prin Consiliul Local la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania filiala judetului Bacau 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 35 – 19.12.2013 HC-35-19.12.2013.pdf Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni pentru anul scolar 2014-2015 19 decembrie 2013 12:00 am
HC 30 – 29.11.2013 HC-30-29.11.2013.pdf Hotararea privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2013 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 34 – 29.11.2013 HC-34-29.11.2013.pdf Hotarare privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurilor de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri comunale in judetul Bacau 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 33 – 29.11.2013 HC-33-29.11.2013.pdf Hotarare pentru aprobarea actului aditional nr 1 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Bacau" 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 32 – 29.11.2013 HC-32-29.11.2013.pdf Hotarare privind rectificarea (IV) a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 31 – 29.11.2013 HC-31-29.11.2013.pdf Hotarare privind aprobarea platii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei 29 noiembrie 2013 12:00 am
HC 27 – 25.10.2013 HC-27-25.10.2013.pdf Hotarare privind aprobarea "Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Comunei Motoseni in vederea instalarii , intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajate a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice" 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 28 – 25.10.2013 HC-28-25.10.2013.pdf Hotarare privind rectificarea(III) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 29 – 25.10.2013 HC-29-25.10.2013.pdf Privind aprobarea planului local de actiune pentru combaterea inzapezirii in perioada noiembrie 2013-martie 2014 25 octombrie 2013 12:00 am
HC 26 – 27.9.2013 HC-26-27.9.2013.pdf Hotarare privind rectificarea (II) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 27 septembrie 2013 12:00 am
HC 24 – 20.8.2013 HC-24-20.8.2013.pdf Hotarare privind recitficarea (I) bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 20 august 2013 12:00 am
HC 25 – 20.8.2013 HC-25-20.8.2013.pdf Hotarare privind executia bugetara a trimestrului II anul 2013 20 august 2013 12:00 am
HC 23 – 29.7.2013 HC-23-29.7.2013.pdf Hotarare privind primirea comunei Pirjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 29 iulie 2013 12:00 am
HC 22 – 29.07.2013 HC-22-29.07.2013.pdf Hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii din cadrul administratiei publice locale a comunei Motoseni 29 iulie 2013 12:00 am
HC 20 – 28.06.2013 HC-20-28.06.2013.pdf Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii reparatii capitale si consolidare Scoala cu clasele I-VIII Sendresti din sumele alocate prin bugetul local al com. Motoseni pe naul 2013 28 iunie 2013 12:00 am
HC 21 – 28.06.2013 HC-21-28.06.2013.pdf Hotarare privind aprobarea documentatiei de inchiriere a imobilului fost sediu de ferma din satul Poiana com Motoseni care face parte din domeniul privat al UAT Motoseni situat in intravilan si aflat in faza avansata de degradare 28 iunie 2013 12:00 am
HC 14 – 21.05.2013 HC-14-21.05.2013.pdf Hotararea privind aprobarea concesionarii pasunilor comunale prin atribuire directa a contractului de concesiune in favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR de OVINE, CARPATINE SI TAURINE OVISBOVIS - AFJ 21 mai 2013 12:00 am
HC 16 – 21.05.2013 HC-16-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 21 mai 2013 12:00 am
HC 17 – 21.05.2013 HC-17-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB" 21 mai 2013 12:00 am
HC 18 – 21.05.2013 HC-18-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea planurilor de amplasament si delimitare si trecerea in domeniul privat al unor terenuri 21 mai 2013 12:00 am
HC 19 -21.05.2013 HC-19-21.05.2013.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului si cheltuielilor legate de proiect acordului de parteneriat si proiectului "Dezvoltarea Infrastructurii Hardware si Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administratie inclusiv Gestionarea Registrului Agricol in format electronic in Judetul Bacau 21 mai 2013 12:00 am
HC 15 – 21.05.2013 HC-15-21.05.2013.pdf Hotarare privind primirea comunei Buhoci in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si statutului acesteia 5 mai 2013 12:00 am
HC 12 – 5.4.2013 HC-12-5.4.2013.pdf Hotarare privind infiintarea Serviciului Public de gospodarire comunala si salubrizare a comunei Motoseni 5 aprilie 2013 12:00 am
HC 13 – 5.4.2013 HC-13-5.4.2013.pdf Hotarare privind instrumentarea proiectului "Proiect Integrat privind achizitia de utilaje pentru dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala si achizitie de costume populare pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in comuna Motoseni 5 aprilie 2013 12:00 am
HC 9 – 28.3.2013 HC-9-28.3.2013.pdf Hotarare privind planul de activitati ce vor fi efectuate de beneficiari ai Legii 416/2001, privind venitul minim garantat modificata prin Legea nr. 276/2010 28 martie 2013 12:00 am
HC 6 – 28.03.2013 HC-6-28.03.2013.pdf Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 7 – 28.03.2013 HC-7-28.03.2013.pdf Hotarare rpvind stabilirea functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Motoseni judetul Bacau 28 martie 2013 12:00 am
HC 8 – 28.03.2013 HC-8-28.03.2013.pdf Hotarare privind stabilirea tarifelor de pasunat pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 10 – 28.3.2013 HC-10-28.3.2013.pdf Hotarare privind stabilirea contractului de voluntariat si stipularea drepturilor si obligatiilor pentru persoanele ce incadreaza Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta - categoria a-II-a 28 martie 2013 12:00 am
HC 11 – 28.3.2013 HC-11-28.3.2013.pdf Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale capitolul Taxe extrajudiciare de timbru pentru anul 2013 28 martie 2013 12:00 am
HC 4 – 26.2.2013 HC-4-26.2.2013.pdf Hotarare privind inchiderea exercitiului financiar pentru anul 2012 26 februarie 2013 12:00 am
HC 3 – 26.2.2013 HC-3-26.2.2013.pdf Hotarare prinvind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor de plata pentru obligatiile fiscale restante datorate bugetului local de catre persoanele juridice 26 februarie 2013 12:00 am
HC 2 – 26.2.2013 HC-2-26.2.2013.pdf Hotarare privind desemnarea d-lui primar Ghelase Armencea Corneliu Constantin ca evaluator al performantelor profesionale ale secretarului comunei Motoseni pentru anul 2012 26 februarie 2013 12:00 am
HC 5 – 26.2.2013 HC-5-26.2.2013.pdf Hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Motoseni judetul Bacau pentru anul scolar 2013-2014 26 februarie 2013 12:00 am
HC 1 – 28.1.2013 HC-1-28.1.2013.pdf Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2012 28 ianuarie 2013 12:00 am