Economia

Activitati economice principale pe desfasurate pe raza comunei Motoseni:

Agricultură mixtă agrozootehnică

Exploataţie piscicolă – ferma piscicolă cu 144 ha luciu de apă

Apicultură

Exploataţie gaze naturale şi petrol

Activităţi comerciale

Prelucrări de produse agricole ( mori de cereale)