Turism

Centrul de prelucrare artistică a lemnului

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (1809, reclădită în 1866) din satul Chetreni
Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1840, reparată în 1887) din satul Chicerea
Biserica cu hramul „Buna Vestire” (1830-1843, reparată în 1883 şi 1920) din satul Ţepoaia
Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” (1853) din satul Poiana
Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1865) din satul Motoşeni
Biserica cu hramul „Sfinţii Voievozi”, ce datează dinainte de 1754 din satul Fântânele
Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (1850) din satul Fântânele
Biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1763) din satul Fântânele
Biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”, ce datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea din satul Şendreşti
Biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1774) din satul Ţepoaia
Biserica din lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” (1810) din satul Praja