Hotărâri 2018

Hotarari adoptate in cadrul Consiliului Local Motoseni in anul 2018

Title File Name Caption Date
HCL 36 DIN 31.07.2018 – rectificarea ( II ) a bugetului de venituri si cheltuieli trim. III 2018 HCL-36-DIN-31.07.2018-rectificarea-II-a-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-trim.-III-2018.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 35 DIN 31.07.2018 – decontare cheltuieli naveta cadre didactice HCL-35-DIN-31.07.2018-decontare-cheltuieli-naveta-cadre-didactice.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 34 DIN 31.07.2018 – VALIDARE MANDAT CONSILIER LOCAL RUSU ROMEL HCL-34-DIN-31.07.2018-VALIDARE-MANDAT-CONSILIER-LOCAL-RUSU-ROMEL.pdf 1 august 2018 3:51 pm
HCL 29 DIN 31.05.2018 HCL-29-DIN-31.05.2018.pdf 4 iunie 2018 1:57 pm
HCL 28 DIN 31.05.2018 – implementarea proiectului- Amenajare teren de sport in comuna Motoseni, jud. Bacau HCL-28-DIN-31.05.2018-implementarea-proiectului-Amenajare-teren-de-sport-in-comuna-Motoseni-jud.-Bacau.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 27 DIN 31.05.2018 – APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA NUMARULUI UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN VEDEREA CALCULARII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE HCL-27-DIN-31.05.2018-APROBAREA-REGULAMENTULUI-PRIVIND-STABILIREA-NUMARULUI-UTILIZATORILOR-SERVICIULUI-PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-IN-VEDEREA-CALCULARII-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 26 din 31.05.2018 – stabilirea contractului de voluntariat SVSU HCL-26-din-31.05.2018-stabilirea-contractului-de-voluntariat-SVSU.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 25 DIN 31.05.2018 – aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR HCL-25-DIN-31.05.2018-aprobarea-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIREA-RISCURILOR.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 24 DIN 31.05.2018 – reorganizare SVSU categoria I HCL-24-DIN-31.05.2018-reorganizare-SVSU-categoria-I.pdf 4 iunie 2018 1:56 pm
HCL 22 DIN 26.04.2018 – decont cheltuieli naveta cadre didactice HCL-22-DIN-26.04.2018-decont-cheltuieli-naveta-cadre-didactice.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL 21 DIN 26.04.2018 – aprobarea organigramei si statului de functii HCL-21-DIN-26.04.2018-aprobarea-organigramei-si-statului-de-functii.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL 20 DIN 26.04.2018 – aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si dezvoltare buget local trim. I 2018 HCL-20-DIN-26.04.2018-aprobarea-executiei-bugetare-pe-sectiunea-de-functionare-si-dezvoltare-buget-local-trim.-I-2018.pdf 2 mai 2018 12:44 pm
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL-Motoseni-organizare-retea-scolara-2018-20191.pdf 3 aprilie 2018 10:10 am
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont HCL-18-din-26.03.2018-aprobare-decont-cheltuieli-decont1.pdf 3 aprilie 2018 10:09 am
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobare rezultate inventariere patrimoniu HCL-17-DIN-26.03.2018-aprobare-rezultate-inventariere-patrimoniu1.pdf 3 aprilie 2018 10:09 am
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL-16-DIN-26.03.2018-aprobarea-contului-anual-de-incheiere-a-exercitiului-bugetar-si-a-situatiilor-financiare-20171.pdf 3 aprilie 2018 10:08 am
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 HCL-15-DIN-26.03.2018-aprobarea-masurilor-pentru-gospodarirea-comunei-Motoseni-pe-anul-20181.pdf 3 aprilie 2018 10:08 am
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti HCL-14-DIN-26.03.2018-aprobarea-excluderii-din-ADIS-Bacau-a-orasului-Comanesti1.pdf 3 aprilie 2018 10:07 am
HCL 14 DIN 26.03.2018 – aprobarea excluderii din ADIS Bacau a orasului Comanesti HCL-14-DIN-26.03.2018-aprobarea-excluderii-din-ADIS-Bacau-a-orasului-Comanesti.pdf 3 aprilie 2018 10:04 am
HCL 15 DIN 26.03.2018 – aprobarea masurilor pentru gospodarirea comunei Motoseni pe anul 2018 HCL-15-DIN-26.03.2018-aprobarea-masurilor-pentru-gospodarirea-comunei-Motoseni-pe-anul-2018.pdf 3 aprilie 2018 10:03 am
HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 HCL-16-DIN-26.03.2018-aprobarea-contului-anual-de-incheiere-a-exercitiului-bugetar-si-a-situatiilor-financiare-2017.pdf HCL 16 DIN 26.03.2018-aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare 2017 3 aprilie 2018 10:03 am
HCL 17 DIN 26.03.2018 – aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Motoseni la 31.12.2017 HCL-17-DIN-26.03.2018-aprobare-rezultate-inventariere-patrimoniu.pdf 3 aprilie 2018 10:02 am
HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice HCL-18-din-26.03.2018-aprobare-decont-cheltuieli-decont.pdf HCL 18 din 26.03.2018 aprobare decont cheltuieli decont cadre didactice 3 aprilie 2018 10:01 am
HCL Motoseni – organizare retea scolara 2018-2019 HCL-Motoseni-organizare-retea-scolara-2018-2019.pdf HCL Motoseni - organizare retea scolara 2018-2019 3 aprilie 2018 10:00 am
HCL 10 din 19.02.2018 – buget de venituri si cheltuieli 2018 HCL-10-din-19.02.2018-buget-de-venituri-si-cheltuieli-2018.pdf 20 februarie 2018 9:13 am